share Tajincom

Bookmark and Share

Google+ Followers

mardi 15 juillet 2008

Couscous Marocain aux légumes كسكس بالخضر

* المقادير :
2 – كيلو لحم غنمي أو عجل
1 – كيلو سميدة دكسكس
1 – كيلو بصلة مشلضة أو محكوكة
- قبطة ديال القزبور و المعدنوس مربوطة
- قبطة ديال لكرافس
- 4 مطيشات حمرين" مزولين لهم القشرة" مشلضين "لنصيب"
- 2 مطيشات مقطعين "تنرموهم مع الخضر"
- خيزو , اللفت البلدي و الرومي, القرعة الخضرة البلدية و الرومية,القرعة الحمرا,بطاطا حلوة, 5 بصيلات صغار,2 فلفلات حارين, حفنة دلحموص رطب
- الملح ¸ لبزار, اسكنجبير , الزعفران الحر, الملون,عود دلقرفة
- زيت الزيتون
- سمن أو الزبدة
* الطريقة :
فبرمى ديال كسكس ندير لحم و العطرية كلها+البصلة مشلضة + قبطة ديال ربيع مربوط+ لكرافس مقطع طراف صغار+زيت الزيتون ,نحمر و نقلي كل شي,نزيد مطيشة مشلضة أو محكوكة و نحمرها مع لحم و البصلة و العطرية كاملة حتى تنشف من لما,نغطي لحم بالما حد يدين الطنجرة أو البرمى,ندير نص كمية اسمن و نخلي النص لاخر حتى إقرب إوجد كسكس ونغطي البرمة نخليها تطيب, فقصرية نخوي كسكس "من الأحسن و الأسهل نشروه مصوب و واجد ديال الباكية"ندير لكسكس الملح و الما و الزيت العادي,و نخلطو و نشربو هاد العناصر باش يرطب و يتحل,نديرو فالكسكاس و نردو يطيب فوق البرمى,مرة مرة نسقيه بالما و نحلو فالقصرية و نردو فالكسكاس و فوق البرمى,و هكدا حتى يزكى و يطيب و لكن ما خصوش يتعجن.
مرة مرة نقلب لحم واش طاب,إلى طاب نزولو من البرمة "باش ما يتهرسش"نرمي الخضرا و نسبق الخضرا اللي كتطلب وقت كبير فطياب,بحال اللفت,خيزو,الحموص,منين إقربوا لإطيبوا نرمي عاد نرمي القرعة الخضرة و الحمرا منقيا من القشرة و مقطعا مربعات متوسطين+لبصيلات صغار+بطاطل حلوة+ 2 مطيشات مشلضين فوق الخضرا كاملة.
ندردر الملح و لبزار و اسكنجبير و الزعفران الحر و الملون "للمرة الثانية" باش الخضرا تتشرب العطرية + الكمية الثانية دسمن
نخلي كل شي يطيب على عافية مهيلة و نخلي المرقة تتقال و تتعلك"المرقا دكسكس خصها تكون ملبية أي عاقدة"
منين تطيب الخضرا كاملة"ماخصهاش تتهرس أو تتعجن"نخوي كسكس و نحلو بمعلقة كبيرة دلعود و نضيف ليه زيت الزيتون أو الزبدة أو اسمن"على حسب ذوق كل واحد"
نخلطو مزيان و نصب لحم و نسقي كسكس بالمرقا و نصب الخضرا و نستفها مزيان.
هشام اعبابو


Aucun commentaire:

Archives du blog

2 زوار طــــــاجينكم


web widgets